How to enable desktop icons and right click in Elementary OS Freya?

Step 1:
Install dconf-tools:

Step 2:
Open dconf-editor and go to, org > gnome > nautilus > desktop and tick on any option which you want to view on desktop. enter image description here

Step 3:
Then go to, org > pantheon > cerbere and add ‘nautilus -n’ entry as shown below.

enter image description here

Step 4:
Open Terminal and type following command, nautilus -n

Step 5:
Go to dconf-tools again and go to, org > gnome > desktop > background and tick on show-desktop-icons box enter image description here

If there is any problem, simply logout and login again.

×Trong bài viết có thể sử dụng 1 số link rút gọn để duy trì kinh phí cho Web, các bạn chỉ bỏ ra 5s để bỏ qua quảng cáo. Mong các bạn thông cảm. Thanks!

Cập nhật ngày: 22/07/2018 lúc: 05:14


Lưu ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.