Có rất nhiều loại thép trên thế giới, chẳng hạn như ống thép đúc, thép thanh tròn, thép vuông, thép tấm v..v .. Vì vậy cần tính trọng lượng của nó 1 cách chuẩn xác. Thông tin về công thức tính trọng lượng thép có thể giúp bạn tính nhanh và chính xác hơn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0