Redis vs Memcached WordPress: Chọn cái nào đây?

Để cải thiện hiệu suất trang web WordPress của bạn, bạn cần bộ nhớ đệm. Nó làm giảm tải trên các máy chủ lưu trữ WordPress của bạn. Kết quả là trang web của bạn chạy nhanh hơn.

Cả đều cung cấp khả năng lưu vào bộ nhớ đệm. Nó có rất nhiều điểm giống nhau. Để có một bộ đệm WordPress phù hợp, bạn cần xem xét sự khác biệt giữa Redis vs Memcached.

Redis vs Memcached WordPress: Chọn cái nào đây?
Redis vs Memcached WordPress: Chọn cái nào đây?

Trong bài viết này, Chiasefree sẽ so sánh giữa Redis và Memcached khác nhau như thế nào và nên chọn thằng nào. Chiasefree sẽ sử dụng các yếu tố như mở rộng, lưu trữ và nhiều tính năng hơn.

Bộ nhớ đệm đối tượng trong WordPress

Bộ nhớ đệm đối tượng trong WordPress

Bộ nhớ đệm đối tượng (hay còn gọi là Object caching) là một quá trình lưu trữ các kết quả truy vấn cơ sở dữ liệu. Sau đó, bạn có thể lấy chúng một cách nhanh chóng khi cần thiết. Đối tượng được lưu trong bộ nhớ cache được phục vụ trực tiếp từ bộ nhớ cache. Không cần phải truy vấn cơ sở dữ liệu.

WordPress là một CMS dựa vào cơ sở dữ liệu để lưu trữ và truy xuất dữ liệu. Một số lượng lớn các truy vấn cơ sở dữ liệu có thể làm ngập máy chủ với các yêu cầu.

Máy chủ cơ sở dữ liệu bị quá tải. Kết quả là bạn nhận được tốc độ trang web chậm.
Bộ nhớ đệm đối tượng giúp giảm tải máy chủ. Nó cung cấp các trang web nhanh hơn.

Bạn có thể sử dụng một plugin bộ nhớ đệm như W3 Total Cache. Nó được cấu hình để quản lý bộ nhớ đệm của WordPress.

Tổng quan về Redis

Redis là gì?
?

Redis là gì?

Redis là một hệ thống dùng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng Key – Value mạnh mẽ. Nếu nói Redis như một bộ nhớ Cache, một Database hoặc Message Broker cũng không sai. Mọi thông tin, dữ liệu đều được redis ghi trên ram thay vì ổ đĩa hay ổ SSD như bình thường. Nhờ việc không cần dùng ổ đĩa hay ổ SSD nên Redis sẽ rút ngắn thời gian tìm kiếm, truy cập dữ liệu.

Mình có hướng dẫn cách cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 22.04 cách đây không lâu mời các bạn xem qua.

Nó cung cấp tính năng sao chép tích hợp sẵn. Bạn có thể đặt dữ liệu gần vị trí của người dùng hơn để có độ trễ thấp nhất.

Redis ban đầu được tạo ra vào năm 2009 bởi Salvatore Sanfilippo. Anh ấy đã từng cải tiến máy phân tích nhật ký web.

Nguyên mẫu được viết bằng Tcl và sau đó được dịch sang ngôn ngữ C.

Một số tính năng của Redis bao gồm:

 • Redis Persistence
 • Tập lệnh Lua cài sẵn
 • Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu
 • Redis Pub/Sub (Xuất bản và Đăng ký)
 • Hỗ trợ không gian địa lý (Geospatial)
 • Cụm Redis
 • Redis Sentinel

Tổng quan về Memcached

Memcached là gì?
?

Memcached là gì?

Memcached là một hệ thống bộ nhớ đệm phân tán, mã nguồn mở.

Nó được sử dụng để lưu cơ sở dữ liệu bộ nhớ cache, lệnh gọi API và kết xuất trang. Nó giúp cải thiện tốc độ ứng dụng. Memcached giúp giảm tải cơ sở dữ liệu. Vì vậy, bạn có được một thời gian tải trang nhanh chóng.

Memcached ban đầu được tạo ra vào năm 2003 bởi Brad Fitzpatrick. Anh ấy đã sử dụng nó cho trang web LiveJournal của mình. Nó được phát triển đầu tiên bằng ngôn ngữ Perl và sau đó được dịch sang C.

Memcached được sử dụng bởi các công ty lớn như:

 • YouTube
 • Reddit
 • Wikipedia
 • Twitter

Tất nhiên trong số đó không thể thiếu blog chiasefree.com rồi 😀

Điểm tương đồng giữa Redis và Memcached

Redis và Memcached có nhiều tính năng giống nhau. Một trong số chúng bao gồm:

 • Mã nguồn mở
 • NoSQL, cấu trúc dữ liệu trong bộ nhớ
 • Cải thiện tốc độ ứng dụng
 • Độ trễ dưới mili giây
 • Phân vùng dữ liệu
 • Dễ sử dụng cho các nhà phát triển

Cả Redis và Memcached đều cung cấp thời gian phản hồi mili giây. Chúng có thể đọc dữ liệu nhanh hơn cơ sở dữ liệu dựa trên đĩa.

Bạn cũng nhận được phân vùng dữ liệu. Bạn có thể phân tán dữ liệu trên nhiều nút. Nó giúp xử lý dữ liệu khi lưu lượng truy cập của bạn tăng lên.

So sánh Redis vs Memcached

1. Tỷ lệ và kiến ​​trúc

Redis Scaling:

Redis có kiến ​​trúc đơn luồng. Nó cung cấp khả năng mở rộng theo chiều ngang. Nó cũng có hỗ trợ cụm bản địa.

Các cụm Redis sử dụng kiến ​​trúc master/slave. Mỗi master node đều có 2 node slave. Nó giúp dự phòng.

Nếu nút chính bị lỗi, thì một trong các slave node được sử dụng làm master mới. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra nhiều phức tạp hơn. Bạn sẽ cần phải duy trì nhiều node.

Phiên bản Redis Enterprise cung cấp một cụm cấp doanh nghiệp. Nó được sử dụng cho nhiều cơ sở dữ liệu Redis.

Memcached Scaling:

Memcached là đa luồng và chia tỷ lệ theo chiều dọc. Yêu cầu duy nhất là cung cấp cho nó nhiều lõi và bộ nhớ hơn.

Nó có thể tận dụng nhiều lõi xử lý. Bạn có thể đảm nhận nhiều thao tác hơn. Tất cả những gì bạn cần là mở rộng quy mô công suất.

Bạn không cần phải phân tán dữ liệu trên các nút. Bạn có thể mở rộng quy mô theo chiều ngang bằng cách thêm nhiều node hơn. Sau đó, dữ liệu được lan truyền ở cấp độ khách hàng. Phương pháp này phức tạp hơn để thực hiện.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ:

Cả Redis và Memcached đều hỗ trợ các ngôn ngữ như:

 • Java
 • Python
 • PHP
 • JavaScript
 • C, C ++
 • Node.js
 • Ruby

Memcached hỗ trợ ít ngôn ngữ hơn Redis. Nó sử dụng tất cả các ngôn ngữ phổ biến.

2. Lưu trữ dữ liệu

Redis cung cấp nhiều kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu:

 • String
 • Set
 • Sorted Set
 • Hash
 • Lists
 • Binary safe data
 • HyperLogLogs
 • Bit arrays

Các cấu trúc dữ liệu do Radis cung cấp cho phép linh hoạt hơn đối với các tập dữ liệu lớn. Bạn có thể lọc nội dung bộ đệm từ các tệp máy chủ WordPress lõi wp-config.php.

Máy chủ Memcached không cung cấp kiểu dữ liệu. Nó hỗ trợ chuỗi nhị phân thuần túy cho dữ liệu chỉ đọc. Memcached được ưu tiên cho các trường hợp sử dụng cần ít bộ nhớ hơn.

3. Tính bền bỉ

Redis sử dụng ổ lưu trữ liên tục. Nó được sử dụng để chống mất điện và lỗi mạng. Nó cung cấp sự bền bỉ của dữ liệu bằng cách sử dụng Ảnh chụp nhanh. Với ảnh chụp nhanh, bạn có thể lưu trữ tập dữ liệu điểm trong thời gian trên đĩa. Nó rất hữu ích cho việc phục hồi sau thảm họa.

Redis hỗ trợ hai phương pháp bền bỉ:

 • Tính bền bỉ của Redis Database Backup (RDB)
 • Tính tồn tại Chỉ thêm tệp (AOF)

Redis giúp chụp nhanh dữ liệu thường xuyên. Bạn có thể cấu hình Redis để tạo bản sao lưu cơ sở dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự động.

Redis cũng cho phép chỉ thêm nhật ký tệp. Nó giữ một bản ghi về các lệnh đã thực hiện và các thay đổi dữ liệu. Bạn có thể chạy lại các lệnh để khôi phục tập dữ liệu.

Memcached không hỗ trợ tính ổn định của dữ liệu đĩa. Bạn có thể mất dữ liệu sau khi khởi động lại.

4. Nhân rộng

Sao chép là quá trình tạo bản sao dữ liệu từ máy chủ này sang máy chủ khác. Redis cung cấp một bản sao leader/follower (master-slave). Nó tạo ra các bản sao chính xác của các cá thể chính.

Nếu có ngắt kết nối, bản sao sẽ tự động kết nối lại master node. Bản sao sẽ thực hiện đồng bộ lại từng phần. Nó sẽ chỉ sao chép dữ liệu đã bị bỏ lỡ trong quá trình ngắt kết nối.

Để có tính khả dụng cao, Redis cung cấp Redis Sentinels. Nó giúp ngăn ngừa những thất bại. Memcached không hỗ trợ sao chép mà không có phần mềm của bên thứ ba. Bạn có thể sử dụng một công cụ mã nguồn mở như Repcached để có tính khả dụng cao.

5. Chính sách trục xuất khỏi bộ nhớ cache

Redis hỗ trợ nhiều loại chính sách trục xuất. Một số trong số đó bao gồm:

Chính sách Mô tả
không trục xuất Trả về lỗi nếu đã đạt đến giới hạn bộ nhớ.
allkeys-lru Loại bỏ các khóa ít được sử dụng gần đây nhất. Lru là viết tắt của ít được sử dụng gần đây nhất .
allkeys-lfu Loại bỏ các phím ít được sử dụng nhất trong số tất cả các phím. Lfu là viết tắt của ít được sử dụng nhất .
allkeys-random Loại bỏ ngẫu nhiên các khóa hoặc dữ liệu ra khỏi tất cả các khóa
volatile lru Loại bỏ các khóa ít được sử dụng gần đây nhất với một tập trường hết hạn.
volatile-lfu Loại bỏ các khóa ít được sử dụng nhất có bộ trường hết hạn
volatile random Loại bỏ ngẫu nhiên các khóa có tập trường hết hạn.
volatile-ttl Tạo ra thời gian ngắn nhất để dữ liệu tồn tại với tập trường “hết hạn”.

Memcached chỉ đưa ra chính sách trục xuất LRU (ít được sử dụng gần đây nhất).

Bảng so sánh Memcached vs Redis
Bảng so sánh Redis vs Memcached

Redis hoặc Memcached – Cái nào tốt hơn?

Khi quyết định bộ nhớ đệm nào sẽ sử dụng cho WordPress, bạn cần xem các yêu cầu của mình.

Redis linh hoạt và cung cấp nhiều chức năng hơn. Nó cũng tiết kiệm chi phí hơn ở quy mô lớn. Redis cung cấp nhiều kiểu dữ liệu hơn. Bạn có thể có các hoạt động dữ liệu tốt hơn.

Bạn cũng nhận được các tính năng bổ sung như hỗ trợ không gian địa lý theo thời gian thực. Nếu bạn làm việc với các ứng dụng định vị, Redis là một lựa chọn tốt. Redis cũng là lựa chọn tốt hơn nếu bạn cần sự bền bỉ, nhân rộng và các tính năng nâng cao.

Memcached mang lại sự đơn giản và dễ sử dụng cho bộ nhớ đệm. Nó đa luồng và cung cấp khả năng mở rộng tốt hơn. Nếu bạn đang làm việc với một loại dữ liệu và không cần sự kiên trì, Memcached là một lựa chọn tốt.

Redis vs Memcached bạn sẻ chọn thằng nào? Mình chắc chắn các bạn đọc đến đây đã tìm ra câu trả lời dành riêng cho mình rồi đúng không.

Kết luận

Redis vs Memcached cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu NoSQL. Cả hai đều dựa trên mô hình dữ liệu lưu trữ khóa-giá trị. Chúng lưu trữ dữ liệu trong RAM. Các kho dữ liệu cũng khá giống nhau. Cả hai đều cung cấp các tính năng bộ nhớ đệm để có độ trễ thấp.

Đối với các ứng dụng đơn giản với một kiểu dữ liệu duy nhất, Memcached là một lựa chọn tốt. Redis được ưu tiên hơn nếu bạn làm việc với các hoạt động kiểu dữ liệu phức tạp. Redis cung cấp nhiều chức năng hơn và các lệnh hữu ích cho các phím.

Cả hai giải pháp đều thêm một lớp bộ nhớ đệm chức năng cho trang web của bạn.

Hiện tại chiasefree đang dùng Memcached cho toàn bộ hệ thống website của mình, còn bạn thì sao sử dụng Memcached hay Redis? Đừng ngại để lại comment bên dưới nhé.

Bạn nghĩ sao về bài viết này?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0


Lưu ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.