Yoast Seo: Cách Kết nối và truy vấn các vấn đề thu thập thông tin

Warning: You must add your website to Google Search Console in order to connect and retrieve crawl issues.

Trong phần công cụ quản trị trang web, bạn có thể kết nối với Google và truy xuất các vấn đề cho trang web của bạn.

Kết nối với (trước đây là Google Webmaster Tools)

1. Đăng nhập vào website WordPress của bạn. Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ ở trong ‘Bảng điều khiển’ của mình. Ở phía bên tay trái, bạn sẽ thấy một thực đơn. Trong trình đơn đó, nhấp vào ‘’.

2. Cài đặt ‘SEO’ sẽ mở rộng cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung. Nhấp vào ‘Search Console’.

Search Console

3. Nhấp vào ‘Nhấp vào đây để nhận Mã ủy quyền của Google’.

4. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, nếu bạn chưa đăng nhập.

[alert type=”danger” icon-size=”normal”]Vui lòng sử dụng tài khoản chủ sở hữu. Người dùng bị hạn chế có thể có những hạn chế như không thể sử dụng tuỳ chọn ‘Đánh dấu là cố định’.[/alert]

5. Nhấp vào ‘Chấp nhận’

6. Sao chép mã duy nhất hiển thị.

7. Dán mã vào cài đặt plugin.

8. Nhấp vào ‘Xác thực’.

Nếu bạn có nhiều tiểu sử, hãy chuyển sang tab cài đặt và chọn tiểu sử cho trang web này và nhấp vào ‘Lưu Thay đổi’.

Lưu ý: Bảng điều khiển tìm kiếm của Google (trước đây là Công cụ quản trị trang web của Google) cho phép bạn xác nhận quyền sở hữu mỗi phiên bản trang web của mình bao gồm http, https, www và không phải www. Mỗi phiên bản được xem là một tài sản riêng, nhưng có liên quan. Hãy chọn thuộc tính phù hợp với định dạng miền ưa thích của bạn.

Xem các vấn đề thu thập thông tin

1. Đăng nhập vào website WordPress của bạn. Khi bạn đăng nhập, bạn sẽ ở trong ‘Bảng điều khiển’ của mình. Ở phía bên tay trái, bạn sẽ thấy một thực đơn. Trong trình đơn đó, nhấp vào ‘SEO’.

2. Cài đặt ‘SEO’ sẽ mở rộng cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung. Nhấp vào ‘Search Console’.

thu thập dữ liệu

3. Tất cả vấn đề thu thập thông tin hiển thị theo mặc định. Lọc danh sách bằng cách nhấp vào ‘Không được chuyển hướng’ hoặc ‘Bỏ qua’.

[alert type=”warning” icon-size=”normal”]Khi gỡ lỗi được đặt thành true, bạn có thể nhấp vào ‘Reload Crawl Issues(tải lại vấn đề thu thập thông tin)’ nếu danh sách không khớp với danh sách thực tế trong Google Search Console (trước đây là Google Webmaster Tools). Điều này thường không cần thiết.[/alert]

Trong bài viết có thể sử dụng 1 số link rút gọn để duy trì kinh phí cho Web. Mong các bạn thông cảm. Thanks

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.