Hướng dẫn: Xóa hoặc ẩn kênh YouTube của bạn

Xóa hoặc ẩn kênh YouTube

Vì một số lý do nào đó bạn muốn xóa hoặc ẩn kênh của bạn để không cho mọi người tìm thấy kênh Youtube của bạn. Bạn có thể chọn tạm thời ẩn nội dung trên kênh hoặc xóa vĩnh viễn kênh của bạn.

Tạm thời ẩn kênh của bạn

Bạn có thể ẩn nội dung khỏi kênh YouTube và chọn bật lại sau. Khi bạn ẩn nội dung, thì tên kênh, video, lượt thích, đăng ký và người đăng ký sẽ được đặt ở chế độ riêng tư.

Tất cả nhận xét và câu trả lời của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Dữ liệu tài khoản của bạn trên các sản phẩm khác của Google sẽ không bị xóa.
 1. Trên máy tính, đảm bảo bạn đã đăng nhập YouTube bằng kênh bạn muốn ẩn.
 2. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể vào cài đặt tài khoản nâng cao bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau đây:
  • Ở trên cùng bên phải, nhấp vào tài khoản > Cài đặt hoặc .
  • Trong “Cài đặt tài khoản“, chọn Tổng quan.
  • Trong tên kênh, chọn Nâng cao.
 3. Ở dưới cùng, chọn Xóa kênh. Bạn có thể được nhắc nhập chi tiết đăng nhập.
 4. Chọn Tôi muốn ẩn kênh của mình hoặc Tôi muốn ẩn nội dung của mình.
 5. Chọn hộp để xác nhận nội dung sẽ bị ẩn trên kênh của bạn.
 6. Chọn Ẩn kênh của tôi.

Nếu bạn muốn người khác có thể xem nội dung của bạn hoặc nếu bạn muốn tải lên, nhận xét hoặc sử dụng danh sách phát, bạn có thể bật lại kênh.

Bật lại kênh bị ẩn

Xóa kênh của bạn vĩnh viễn

Đóng kênh YouTube sẽ xóa vĩnh viễn nội dung của bạn, bao gồm cả video, nhận xét, tin nhắn, danh sách phát và lịch sử. Lưu ý rằng bạn không thể xóa kênh trên thiết bị di động ngay lúc này.

Làm theo các bước sau để của bạn:

 1. Trên máy tính, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào YouTube bằng kênh bạn muốn xóa.
 2. Chuyển đến cài đặt tài khoản nâng cao của bạn. Bạn có thể vào cài đặt tài khoản nâng cao bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các bước sau đây:
  • Ở trên cùng bên phải, nhấp vào tài khoản của bạn > Cài đặt YouTube .
  • Trong “Cài đặt tài khoản“, chọn Tổng quan.
  • Trong tên kênh, chọn Nâng cao.
 3. Ở dưới cùng, chọn Xóa kênh (bạn có thể nhìn thấy Xóa nội dung thay thế). Nếu được nhắc, hãy nhập chi tiết đăng nhập của bạn.
 4. Chọn Tôi muốn xóa vĩnh viễn nội dung của mình.
 5. Chọn hộp để xác nhận bạn muốn xóa kênh của bạn.
 6. Chọn Xóa kênh của tôi (bạn có thể nhìn thấy Xóa nội dung của tôi thay thế).

Quá trình cập nhật có thể mất thời gian, vì vậy, bạn vẫn có thể thấy hình thu nhỏ về video của mình trên trang web trong một thời gian ngắn.

Lưu ý: Các bước này sẽ chỉ xóa kênh YouTube của bạn chứ không phải trang hay hồ sơ trên Google+ được kết nối với kênh hoặc Tài khoản Google bạn dùng để đăng nhập

Add Comment