Hướng dẫn: đánh dấu hoặc bỏ dánh dấu Spam trong Gmail

Bạn có thể đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu email là spam. Gmail cũng tự động nhận dạng spam và các email đáng ngờ khác và gửi chúng đến Spam.

Thủ thuật: đánh dấu hoặc bỏ dánh dấu Spam trong Gmail
Thủ thuật: đánh dấu hoặc bỏ dánh dấu Spam trong Gmail

Đánh dấu hoặc bỏ dánh dấu email là spam

Đánh dấu email là spam

Bạn báo cáo spam càng nhiều thì Gmail càng tự động đánh dấu thư tương tự là spam tốt hơn.

 1. Mở Gmail.
 2. Chọn một hoặc nhiều email.
 3. Nhấp vào Báo cáo là Spam Báo cáo spam.

Xóa email trong Spam

 1. Mở Gmail.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Spam. Nếu bạn không thấy Spam, nhấp vào Danh sách mở rộng.
 3. Ở phía trên, nhấp vào . Hoặc, chọn các email cụ thể, sau đó nhấp vào Xóa vĩnh viễn.

Bỏ đánh dấu email là spam

Nếu một email bị đánh dấu nhầm là spam, hãy làm theo các bước dưới đây để chuyển email đó ra khỏi Spam.

 1. Mở Gmail.
 2. Ở bên trái, nhấp vào Spam. Nếu bạn không thấy Spam, nhấp vào Danh sách mở rộng.
 3. Mở email.
 4. Ở trên cùng của trang, nhấp vào Không phải spam.

Để chặn một thư bị gửi vào Spam trong tương lai, bạn có thể:

Tại sao email được tự động đánh dấu là spam

Gmail tự động nhận dạng spam và email đáng ngờ và đánh dấu những email đó là spam. Khi bạn mở nhãn Spam, bạn sẽ thấy bất kỳ email nào đã được bạn hoặc Gmail đánh dấu là spam. Mỗi email sẽ bao gồm một nhãn ở phía trên giải thích lý do tại sao email đó được gửi tới Spam.

Địa chỉ email giả mạo
Âm mưu
Thư từ người gửi chưa được xác nhận
Các chính sách được quản trị viên đặt
Bạn đã cố hủy đăng ký khỏi người gửi này
Nội dung thư trống
Thư bạn đã gửi vào Spam

Tôi đang nhận được spam từ một trong những địa chỉ liên hệ của tôi

Nếu ai đó trong Danh bạ của bạn đang gửi spam cho bạn, có thể là một người dùng nguy hiểm đã xâm phạm tài khoản của họ.

 1. Đừng trả lời email.
 2. Báo cáo email bằng cách nhấp vào Thư có vẻ đáng ngờ trong cảnh báo spam. Bằng cách này, một báo cáo sẽ được gửi tới nhóm Gmail để điều tra. Bạn sẽ tiếp tục nhận được email từ địa chỉ liên hệ này trong tương lai.
 3. Hãy cho người bạn có địa chỉ liên hệ này biết và đề xuất họ làm theo những mẹo bảo mật của Gmail này.

Add Comment