Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia

Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia

Về phần cài đặt Theme, các bạn tiến hành như bình thường giống như các Theme khác. Bạn vào Appearance => Chọn Theme rồi upload file nén lên. Sau đó Active một số plugin của nó.

Một số vị trí cần chú ý trong Theme khi sử dụng.

 

1. Custom Menu => Appearance => Menu => Primary Menu

2. Social Profiles => Appearance => Theme Settings => Chọn tab Social Links

3. Logo => Appearance => Theme Settings => Tab đầu tiên

4. Header Ads => Appearance => Theme Settings => Advertisement => Header Advertisement

5. Custom Menu => Appearance => Menu => Secondary Menu

6. Featured Section => Appearance => Theme Settings => Home Page => Tích vào Enable the featured post area => Ở Featured Post Tag bạn chọn Tag muốn hiện slider

7. Home Top Sidebar => Appearance => Widget => HomeTop

8. Home Ads => Appearance => Theme Settings => Advertisement => Home Advertisement

9. Latest Video => Appearance => Theme Settings => Home Page => Tích vào Display Latest Video => Chọn số Video muốn hiện ra

10. Home Bottom Sidebar => Appearance => Widget => Home Bottom

11. Edito’s Picks => Appearance => Theme Settings => Home Page => Tích vào Display Editor’s Picks => Chọn Tag muốn hiển thị và số post

12. Footer Wisget Area => Appearance => Widget => Footer1/Footer2/Footer3/Footer4

13. Custom Menu => Appearance => Menu => Footer Menu

14. Copyright => Appearance => Editor => Footer.php

Trong bài viết có thể sử dụng 1 số link rút gọn để duy trì kinh phí cho Web. Mong các bạn thông cảm. Thanks

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Theme Gomedia

  1. mình muốn thay đổi các chữ tiếng Anh sang tiếng Việt thì làm thế nào bạn? vd như các chữ của ” new ” Next Post, và bài viết liên quan ?

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.