Quản lý Ubuntu

1. Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm Cài đặt phần mềm trên Ubuntu là rất dễ dàng. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách để thực hiện nó. Mặc định, rất nhiều phần mềm có ích đã được cài khi bạn cài đặt… Xem thêm