Quản lý Ubuntu

Làm thế nào để Quản lý Ubuntu? 1. Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm Cài đặt phần mềm trên Ubuntu là rất dễ dàng. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách để thực hiện nó. Mặc định, rất nhiều phần mềm có ích đã… Read More