TỔNG QUAN VỀ UBUNTU

Ubuntu là gì? Cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành của hệ điều hành mở Ubuntu. Ubuntu là phần mềm mã nguồn mở tự do, có nghĩa là người dùng được tự do chạy, sao chép, phân phối, nghiên cứu, thay đổi và cải… Read More