[Root] App chính chủ của TWRP

TWRP, dự án custom recovery nổi tiếng trên Android, vừa ra mắt một ứng dụng giúp bạn quản lý, cài đặt và cập nhật phân vùng recovery của mình dễ dàng hơn. App này được phân phối trên Play Store (đã có) hoặc cài trực… Read More