Cách dùng hàm SUMIFS trong Excel tính tổng có điều kiện

Khi tính tổng trong , nhiều người hay sử dụng hàm SUM hoặc dấu cộng “+”. Nhưng nếu muốn tính tổng với các điện kiện nhất định thì bạn nên biết cách dùng hàm SUMIFS nhiều điều kiện. Vậy cách dùng hàm SUMIFS tính tổng có 2 điều kiện trong Excel như thế nào? Hãy cùng giải đáp nhé.

Cách dùng hàm sumifs trong excel tính tổng có điều kiện 

Định nghĩa hàm SUMIFS là gì?

Đây là một hàm ghép giữa SUM và IFS trong Excel, dùng để tính tổng các giá trị trong phạm vi nhất định thỏa mãn các điều kiện nào đó. Bạn cũng có thể gọi ngắn gọn hàm SUMIFS là hàm tính tổng có nhiều điều kiện.

Định nghĩa hàm SUMIFS là gì?
Hàm SUMIFS và cách dùng hàm hiệu quả, chính xác

Hàm này được sử dụng khi bạn cần tính tổng các giá trị dựa trên một hoặc nhiều điều kiện nhất định. Ví dụ, bạn có một bảng dữ liệu bán hàng và muốn tính tổng doanh thu từ một sản phẩm trong một quý cụ thể thì có thể dùng hàm này để tính nhanh. Ngoài ra, bạn có thể dùng hàm nếu muốn tính tổng doanh thu các sản phẩm, với điều kiện doanh thu đó phải lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị nào đó.

Chú ý: Bạn cần phân biệt hàm SUMIF và SUMIFS. SUMIF chỉ cho sử dụng một điều kiện, còn SUMIFS thì cho phép dùng một hoặc nhiều điều kiện khác nhau để tính tổng.

Công thức hàm SUMIFS tính tổng nhiều điều kiện

Trước khi học cách dùng hàm SUMIFS, bạn cần nắm được cú pháp chính xác của hàm. Cụ thể, sau đây là cú pháp đúng:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Cách dùng hàm Sumifs tính tổng nhiều điều kiện bằng công thức

Trong đó:

 • Sum_range: Phạm vi cần tính tổng (những ô chứa giá trị bạn muốn cộng lại).
 • Criteria_range1: Phạm vi các ô muốn xét điều kiện thứ nhất.
 • Criteria_range2: Phạm vi các ô muốn xét điều kiện thứ 2.
 • Criteria1: Điều kiện thứ nhất, áp dụng cho các ô trong phạm vi criteria_range1
 • Criteria2: Điều kiện thứ hai, áp dụng cho các ô trong phạm vi criteria_range2

Lưu ý: Hàm SUMIFS sẽ tính tổng các giá trị trong phạm vi đã chọn khi các giá trị đó đáp ứng tất cả điều kiện.

Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIFS trong Excel

Hàm tính tổng có điều kiện được áp dụng phổ biến trong Excel. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm, bạn có thể theo dõi một bài toán cơ bản áp dụng hàm SUMIFS sau đây nhé.

Bài toán: Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về doanh số bán hàng trong năm 2023 như sau. Và yêu cầu bài toán là: Tính tổng doanh thu của sản phẩm A trong Quý 2 trong Excel.

Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIFS trong Excel
Ví dụ: Cách dùng hàm SUMIFS tính tổng doanh thu sản phẩm

Hướng dẫn:

Bước 1: Tại ô D2, nhập hàm như sau: =SUMIFS(C2:C9, A2:A9, “Sản phẩm A”, B2:B9, “Q2”).

Trong đó:

 • C2:C9 là sum_range: Là phạm vi cần tính tổng (cột Doanh thu).
 • A2:A9 và B2:B9 là criteria_range1 và criteria_range2: Là các phạm vi xét điều kiện.
 • “Sản phẩm A” và “Q2” là criteria1 và criteria2: Là các điều kiện áp dụng cho phạm vi 1 và 2, có ý nghĩa là tìm Sản phẩm A trong Quý 2.

Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIFS trong Excel bước 1

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả tại ô D2.

Hướng dẫn cách dùng hàm SUMIFS trong Excel bước 2

Như vậy, với chỉ 2 bước trên đây, bạn đã biết cách dùng hàm SUMIFS trong Excel. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm trong thực tế, hãy theo dõi các ví dụ cụ thể sau đây nhé.

Ví dụ cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

Có rất nhiều bài toán trong thực tế có thể áp dụng hàm tính tổng có điều kiện để tính toán nhanh hơn. Bên cạnh đó, cách dùng hàm có thể khác nhau tùy vào yêu cầu của từng bài toán. Sau đây là một số ví dụ thực tế để áp dụng hàm này khi có 1 hoặc nhiều điều kiện.

Cách dùng hàm SUMIFS tính tổng có điều kiện

Khi chỉ có một điều kiện, người dùng thường hay sử dụng hàm SUMIF hơn là SUMIFS. Tuy nhiên, bạn cũng có thể dùng hàm này nếu muốn tính tổng có 1 điều kiện trong Excel.

Ví dụ: Giả sử bạn có một bảng dữ liệu doanh số bán hàng đơn giản như sau. Yêu cầu là tính tổng doanh số của cửa hàng A bằng hàm SUMIFS.

Cách dùng hàm SUMIFS tính tổng có điều kiện
Ví dụ minh họa tính tổng doanh số bán hàng dùng hàm SUMIFS

Hướng dẫn:

Bước 1: Tại ô C2, nhập hàm như sau: =SUMIFS(B2:B7, A2:A7, “A”)

Trong đó:

 • B2:B7 là phạm vi muốn tính tổng (cột Doanh số).
 • A2:A7 là phạm vi muốn xét điều kiện (cột Cửa hàng).
 • “A” là điều kiện, ý muốn tìm các cửa hàng A trong danh sách.

Cách dùng hàm SUMIFS tính tổng có điều kiện bước 1

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả tại ô C2.

Cách dùng hàm SUMIFS tính tổng có điều kiện bước 2

Cách dùng hàm SUMIFS 2 điều kiện

Hàm tính tổng có 2 điều kiện là dạng bài toán phổ biến nhất. Trong các điều kiện, bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh như >, =, và = để thiết lập các điều kiện.

Bài toán ví dụ: Giả sử bạn có bảng điểm số học sinh của các lớp như hình dưới. Yêu cầu là tính tổng điểm các học sinh nữ có điểm cao hơn 8.

Cách dùng hàm SUMIFS 2 điều kiện là dạng bài toán phổ biến nhất

Hướng dẫn:

Bước 1: Tại ô E2, nhập hàm như sau: =SUMIFS(D2:D9, B2:B9, “Nữ”, D2:D9, “>8”)

Trong đó:

 • D2:D9 là Sum_range: Là phạm vi cần tính tổng (cột Điểm).
 • B2:B9 là Criteria_range1: Là phạm vi xét điều kiện thứ nhất (cột giới tính).
 • “Nữ” là Criteria1: Là điều kiện thứ nhất, ý chỉ tìm các học sinh giới tính nữ.
 • D2:D9 là Criteria_range2: Là phạm vi xét điều kiện thứ hai (cột Điểm).
 • “>8” là Criteria2: Là điều kiện thứ hai, ý chỉ tìm các học sinh có điểm số lớn hơn 8.

Cách dùng hàm SUMIFS 2 điều kiện bước 1

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả tại ô E2.

Cách dùng hàm SUMIFS 2 điều kiện bước 2

Cách dùng hàm SUMIFS nhiều điều kiện

Đôi khi, bạn có thể sử dụng nhiều hàm SUMIFS cùng lúc để tính tổng dựa trên nhiều nhóm điều kiện khác nhau. Để hiểu rõ hơn cách dùng hàm trong trường hợp này, hãy theo dõi ví dụ minh họa sau đây.

Bài toán: Giả sử bạn có một bảng dữ liệu về doanh số bán hàng của 2 cửa hàng như sau. Yêu cầu là tính tổng doanh số của cửa hàng A trong tháng 1 và cửa hàng B trong tháng 2.

Cách dùng hàm SUMIFS nhiều điều kiện
Bảng dữ liệu doanh số bán hàng – ví dụ minh họa hàm SUMIFS

Hướng dẫn:

Bước 1: Tại ô D2, nhập hàm như sau: =SUMIFS(C2:C7, A2:A7, “A”, B2:B7, “Tháng 1”) + SUMIFS(C2:C7, A2:A7, “B”, B2:B7, “Tháng 2”)

Cách dùng hàm SUMIFS nhiều điều kiện bước 1

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả tại ô D2.

Cách dùng hàm SUMIFS nhiều điều kiện bước 2

Cách dùng hàm SUMIFS với dữ liệu là ngày tháng

Về cơ bản, cách sử dụng hàm SUMIFS với dữ liệu ngày tháng không khác biệt nhiều so với các loại dữ liệu khác (văn bản và số). Sau đây là ví dụ minh họa để bạn theo dõi cách dùng hàm với loại dữ liệu này:

Bài toán: Giả sử bạn có bảng dữ liệu số lượng sản phẩm được giao trong các ngày như sau. Yêu cầu là tính tổng số lượng sản phẩm được giao trong 7 ngày gần nhất.

Cách dùng hàm SUMIFS với dữ liệu là ngày tháng

Hướng dẫn:

Bước 1: Tại ô F2, bạn nhập hàm như sau:

=SUMIFS(C2:C7,B2:B7,”>=”&TODAY()-7)

Trong đó:

 • C2:C9: Là phạm vi tính tổng (cột Số lượng).
 • B2:B9: Là phạm vi xét điều kiện thứ 1 (cột Ngày giao).
 • “>=”&TODAY()–7: Là điều kiện thứ 1, nghĩa là chỉ lấy dữ liệu cho 7 ngày gần nhất (kể cả ngày hôm nay – TODAY()).

Cách dùng hàm SUMIFS với dữ liệu là ngày tháng bước 1

Bước 2: Nhấn Enter và xem kết quả tại ô F2.

Cách dùng hàm SUMIFS với dữ liệu là ngày tháng bước 2

Tóm lại, trên đây là hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm SUMIFS tính tổng có 2, nhiều điều kiện trong Excel. Thông qua hướng dẫn và các ví dụ minh họa, bạn có thể hiểu rõ cách dùng hàm trong thực tế. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn muốn biết thêm nhiều điều khác về hàm này và nhiều khác nhé.

 • Xem thêm bài viết chuyên mục: thủ thuật excel
Bạn nghĩ sao về bài viết này?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0


Lưu ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Add Comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.