Cấu trúc thư mục Linux và các đường dẫn tệp quan trọng được giải thích

Đối với bất kỳ ai, những người không có kiến thức về Hệ điều hành Linux và Linux File System, xử lý các tệp và vị trí của chúng, việc sử dụng chúng có thể là khủng khiếp và nếu bạn là 1 newbie thực sự có thể gây phiền toái cho bạn đấy.

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin về Hệ thống tệp Linux, một số tệp tin quan trọng, khả năng sử dụng và vị trí của chúng.

Sơ đồ

Một bản phân phối Linux chuẩn theo cấu trúc thư mục như được cung cấp dưới đây với sơ đồ và giải thích.

Cấu trúc thư mục Linux

Cấu trúc thư mục Linux

Mỗi thư mục ở trên (tức là một tệp, ở nơi đầu tiên) chứa thông tin quan trọng, bắt buộc cho việc khởi động đến trình điều khiển thiết bị, tệp cấu hình, v.v.
Mô tả ngắn gọn mục đích của mỗi thư mục, chúng tôi đang bắt đầu theo thứ bậc.

 • /bin: Tất cả các chương trình nhị phân thực thi (tập tin) cần thiết trong quá trình khởi động, sửa chữa, các tập tin cần thiết để chạy vào chế độ người dùng đơn, và các lệnh cơ bản quan trọng khác, ví dụ cat, du, df, tar, rpm, wc, history , Vv
 • /boot: Giữ các file quan trọng trong quá trình khởi động, bao gồm Linux Kernel.
 • /dev: Bao gồm tệp thiết bị cho tất cả các thiết bị phần cứng trên máy, ví dụ: cdrom, cpu, v.v …
 • /etc: Bao gồm các tập tin cấu hình của ứng dụng, khởi động, tắt máy, bắt đầu, dừng script cho từng chương trình riêng lẻ.
 • /home: Thư mục chính của người dùng. Mỗi khi một người dùng mới được tạo, một thư mục trong tên của người dùng được tạo trong thư mục chính chứa các thư mục khác như Desktop, Downloads, Documents, vv
 • /lib: Thư mục Lib chứa các mô-đun hạt nhân và các hình ảnh thư viện chia sẻ được yêu cầu để khởi động hệ thống và chạy các lệnh trong hệ thống tập tin gốc.
 • /lost + found: Thư mục này được cài đặt trong quá trình , hữu ích cho việc khôi phục các tệp tin có thể bị hỏng do sự đóng cửa không mong muốn.
 • /media: Thư mục mount tạm thời được tạo ra cho các thiết bị di động, viz, media / cdrom.
 • /mnt: Tệp gắn kết tạm thời cho hệ thống tập tin gắn kết.
 • /opt: Tùy chọn được viết tắt là tùy chọn. Chứa phần mềm ứng dụng bên thứ ba. Viz., Java, v.v …
 • /proc: Một hệ thống tập tin ảo và giả chứa thông tin về quá trình chạy với một quy trình Process id id aka pid.
 • /root: Đây là thư mục gốc của người dùng gốc và không bao giờ được nhầm lẫn với ‘/’
 • /run: thư mục này là giải pháp sạch chỉ dành cho vấn đề runtime-dir trước.
 • /sbin: Bao gồm các chương trình thực thi nhị phân, được Yêu cầu bởi Quản trị viên Hệ thống, để Bảo trì. Viz., Iptables, fdisk, ifconfig, swapon, khởi động lại, v.v …
 • /srv: Dịch vụ được viết tắt là ‘srv’. Thư mục này chứa các tập tin liên quan tới máy chủ cụ thể và dịch vụ.
 • /sys: Các bản phân phối Linux hiện đại bao gồm thư mục / sys như là một hệ thống tập tin ảo, lưu trữ và cho phép sửa đổi các thiết bị kết nối với hệ thống.
 • /tmp: Thư mục tạm thời của hệ thống, có thể truy cập bởi người dùng và gốc. Lưu trữ tệp tạm thời cho người dùng và hệ thống, cho đến lần khởi động kế tiếp.
 • /usr: Bao gồm các chương trình thực thi, tài liệu, mã nguồn, thư viện cho chương trình cấp hai.
 • /var: Stands for variable. Các nội dung của tập tin này dự kiến ​​sẽ phát triển. Thư mục này chứa các tập tin đăng nhập, khóa, spool, mail và tạm thời.

Khám phá tệp tin quan trọng, vị trí của chúng và tính khả dụng của chúng

Linux là một hệ thống phức tạp đòi hỏi một cách phức tạp và hiệu quả hơn để bắt đầu, dừng, duy trì và khởi động lại một hệ thống không giống như Windows. Có một tệp cấu hình được xác định rõ, các tệp nhị phân, trang người, tệp tin thông tin, v.v … cho mọi quá trình trong Linux

 • /boot/vmlinuz: Tập tin Kernel của Linux.
 • /dev/hda: tệp thiết bị cho ổ cứng IDE đầu tiên (Hard Disk Drive)
 • /dev/hdc: tệp thiết bị cho IDE Cdrom, thông thường
 • /dev/null: Một thiết bị giả, mà không tồn tại. Đôi khi sản lượng rác được chuyển hướng đến / dev / null, để nó bị mất, mãi mãi.
 • /etc/bashrc: Chứa hệ thống mặc định và bí danh được sử dụng bởi trình bao bash.
 • /etc/crontab: Một tập lệnh shell để chạy các lệnh được chỉ định trên một khoảng thời gian xác định trước.
 • /etc/exports: Thông tin của hệ thống tập tin sẵn có trên mạng.
 • /etc/fstab: Thông tin của Disk Drive và điểm gắn kết của chúng.
 • /etc/group: Thông tin của Nhóm An ninh.
 • /etc/grub.conf: grub tệp bộ nạp khởi động.
 • /etc/init.d: ​​Khởi động dịch vụ Script.
 • /etc/lilo.conf: tập tin cấu hình bộ nạp khởi động lilo.
 • /etc/hosts: Thông tin về địa chỉ IP và tên máy chủ lưu trữ tương ứng.
 • /etc/hosts.allow: Danh sách các máy chủ được phép truy cập các dịch vụ trên máy địa phương.
 • /etc/host.deny: Danh sách các máy chủ bị từ chối truy cập các dịch vụ trên máy địa phương.
 • /etc/inittab: quá trình INIT và sự tương tác của chúng ở các mức độ chạy khác nhau.
 • /etc/issue: Cho phép chỉnh sửa thông báo trước khi đăng nhập.
 • /etc/modules.conf: Các tập tin cấu hình cho các mô đun hệ thống.
 • /etc/motd: motd là viết tắt của Message Of The Day, Người sử dụng tin nhắn được đăng nhập.
 • /etc/mtab: Hiện đang được gắn kết thông tin khối.
 • /etc/passwd: Chứa mật khẩu của người dùng hệ thống trong một tệp bóng, thực hiện an ninh.
 • /etc/printcap: Thông tin Máy in
 • /etc/profile: mặc định Bash shell
 • /etc/profile.d: Tập lệnh ứng dụng, được thực hiện sau khi đăng nhập.
 • /etc/rc.d: Thông tin về kịch bản lệnh cấp độ chạy.
 • /etc/rc.d/init.d: ​​Chạy tập lệnh khởi chạy cấp độ.
 • /etc/resolv.conf: Máy chủ tên miền (DNS) đang được sử dụng bởi System.
 • /etc/securetty: Danh sách đầu cuối, nơi đăng nhập root là có thể.
 • /etc/skel: Tập lệnh chứa thư mục chính của người dùng mới.
 • /etc/termcap: Một tập tin ASCII xác định hành vi của Terminal, console và máy in.
 • /etc/X11: Cấu hình các tập tin của X-cửa sổ hệ thống.
 • /usr/bin: Các lệnh thực thi bình thường của người dùng.
 • /usr/bin / X11: Các bộ lọc của hệ thống X windows.
 • /usr/include: Bao gồm các tệp được sử dụng bởi chương trình ‘c’.
 • /usr/share: Thư mục chia sẻ các tập tin con người, tập tin thông tin, v.v …
 • /usr/lib: Các tệp thư viện được yêu cầu trong quá trình biên soạn chương trình.
 • /usr/sbin: Các lệnh cho Người dùng Siêu, cho Quản trị Hệ thống.
 • /proc/cpuinfo: Thông tin CPU
 • /proc/filesystems: File-system Thông tin hiện đang được sử dụng.
 • /proc/interrupts: Thông tin về các ngắt hiện đang được sử dụng hiện tại.
 • /proc/ioports: Chứa tất cả các địa chỉ đầu vào / đầu ra được sử dụng bởi các thiết bị trên máy chủ.
 • /proc/meminfo: Bộ nhớ sử dụng thông tin.
 • /proc/modules: Hiện đang sử dụng mô-đun hạt nhân.
 • /proc/mount: Thông tin về Hệ thống tập tin được gắn kết.
 • /proc/stat: Thống kê chi tiết của hệ thống hiện tại.
 • /proc/swaps: Trao đổi thông tin về tệp.
 • /version: Thông tin Phiên bản Linux.
 • /var/log / lastlog: đăng nhập của quá trình khởi động cuối cùng.
 • /var/log / messages: đăng nhập các tin nhắn được tạo bởi syslog daemon lúc khởi động
 • /var/log / wtmp: liệt kê thời gian đăng nhập và thời gian đăng nhập của mỗi người dùng trên hệ thống hiện thời.

×Trong bài viết có thể sử dụng 1 số link rút gọn để duy trì kinh phí cho Web, các bạn chỉ bỏ ra 5s để bỏ qua quảng cáo. Mong các bạn thông cảm. Thanks!

Cập nhật ngày: 22/07/2018 lúc: 05:14


Lưu ý:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không sử dụng keyword trong ô Name.
→ Nếu có ý định Spam link thì hãy quên đi nhé.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
Xin cám ơn!

Add Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.